Pierwsze uruchomienie Windows 10

Jeżeli prawidłowo zainstalowałeś system Windows 10 lub jeżeli uruchomiłeś nowy sprzęt komputerowy zostanie on automatycznie uruchomiony po prawidłowym włączeniu urządzenia. Mogą wystąpić dwa wyjątki:

 1. Gdy na danym sprzęcie jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych – wówczas należy zaznaczyć który system chcesz uruchomić lub w ciągu kilku sekund zostanie automatycznie wybrany domyślny system.
 2. Gdy system nie może uruchomić się prawidłowo ze względu na błędy podczas uruchamiania.

Poniżej napiszę krok po kroku jak należy postępować w przypadku uruchomienia systemu Windows 10:

 1. Włącz komputer przyciskiem na obudowie – Power
 2. System powinien uruchomić się automatycznie. W przypadku gdy mamy na komputerze zainstalowanych kilka systemów wybieramy ten z nazwą Windows 10 poruszając się za pomocą strzałek (góra-dół).
 3. Po chwili powinien pojawić się ekran blokady, który to zawiera godzinę, datę, stan połączeń sieciowych oraz stan naładowania w przypadku komputerów zasilanych z baterii.

Na ekranie blokady można również wyświetlać różne powiadomienia, np. aktualny stan prognozy pogody czy zdjęcia.

 1. Ekran blokady zawiera tylko dane wymienione powyżej. Nie jest napisane co należy kliknąć aby odblokować ekran. Zatem aby dostać się do ekranu logowania należy kliknąć w dowolne miejsce myszką lub przyciskiem spacji na klawiaturze. W przypadku urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy (np. tabletów) wystarczyć musnąć palcem po ekranie.
 2. Po lewej stronie pojawi się lista kont na komputerze. Należy wybrać własne konto i kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy. Gdy wymagane jest hasło należy je wpisać i potwierdzić enterem.

Gdy hasło okaże się nieprawidłowe należy je podać ponownie. W przypadku zalogowania się na konto Microsoftu, zostanie wyświetlony link, pod którym można zresetować hasło.
Jeżeli nie udało się zalogować na lokalne konto powinna pojawić się wskazówka dotycząca hasła.

 1. Jeżeli logowanie przebiegło prawidłowo zostanie wyświetlony pulpit użytkownika wraz z jego skrótami i wyglądem. Od tej pory można w pełni korzystać z zasobów komputera.

Menu Start

Szczególną uwagę należy zwrócić na menu Start – oznaczone logo Windows. Menu to daje nam dostęp do:

 1. zainstalowanych programów na komputerze, wyróżniając te najczęściej używane
 2. Pozwala wyszukiwać pliki
 3. Pozwala na wyłączenie komputera lub przełączenia się na innego użytkownika
 4. Pozwala na dostęp do ustawień komputera, np. odinstalowanie jakiegoś oprogramowania.

W ostatnich latach menu Start było najczęściej krytykowaną zmianą jaka nastąpiła w Windows 8 wraz z jego zastąpieniem nowym ekranem startowym, który idealnie nadawał się dla pracy z dotykowymi ekranami. Jednak przyzwyczajenie użytkowników z poprzednich wersji okienek zrobiło swoje i praca z takim systemem nie była efektowna.

W systemie Windows 10 przywrócono menu Start, ale jego funkcjonalność zmodyfikowano poprzez połączenie dobrze znanego menu z tym, które wprowadzono w Windows 8.

W menu Start można wyróżnić dwie części – lewa oraz prawa. Lewa strona to idąc od góry najczęściej używane aplikacje oraz lista wszystkich zainstalowanych programów na komputerze. Prawa strona to tzw. Kafelki. Przy czym warto zapamiętać, że odpięcie kafelka wcale nie oznacza odinstalowania aplikacji. Po prostu nie będzie on wyświetlany, a aplikacja nadal jest możliwa do uruchomienia na komputerze. Znajduje się ona na liście po lewej stronie menu Start.

Odepnij kafelek od ekranu startowego

Zaraz po pierwszym uruchomieniu komputera w menu Start znajdują się różne kafelki, które nie koniecznie chcemy aby się wyświetlały. Aby się nie wyświetlały należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij lewym przyciskiem na menu Start
 2. Zaznacz prawym przyciskiem kafelek, który chcesz aby nie był wyświetlany
 3. Pojawi się menu kontekstowe, z którego wybieramy Odepnij od ekranu startowego
 4. Wybrany kafelek zostanie usunięty i nie będzie wyświetlany.

Przypnij kafelek do ekrany startowego

Gdy zachodzi potrzeba, aby program zainstalowany na komputerze pojawił się jako kafelek (aby go ciągle nie wyszukiwać w spisie wszystkich programów) należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy menu Start
 2. Wybierz z lewej strony program, który chcesz przypiąć jako kafelek. Zostanie wyświetlona alfabetycznie lista zainstalowanych aplikacji.
 3. Na wybranym programie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przypnij do ekranu startowego.

Wybrany program zostanie przypięty w prawej części menu Start jako kafelek.

Zmiana rozmiaru kafelka

Wyświetlany kafelek może występować w różnym rozmiarze: małym, średnim, dużym, szerokim.  W zależności od potrzeby można go dostosować do potrzeb. Aby zmienić jego rozmiar należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij lewym przyciskiem na meny Start
 2. Wybierz kafelek, który chcesz poddać zmianom wielkości
 3. Kliknij prawym przyciskiem na wybranym kefelku i wybierz z meny kontekstowego Zmień rozmiar
 4. Wybierz odpowiedni rozmiar (mały, średni, duży, szeroki) i potwierdz swój wybór klikająć lewym przyciskiem myszy. Kafel zostanie zmieniony.

Układanie kafelków

Czasem zachodzi potrzeba poukładania kafelków w logiczny sposób ułatwiający prace na komputerze lub po prostu zachodzi potrzeba wyciągnięcia ulubionych kefelków na góre. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij menu Start
 2. Przytrzymaj lewym przyciskiem myszy wybrany kafelek i przesuń myszką w wybrane przez Ciebie miejsce w menu Start. W przypadku ekranów dotykowych należy dłużej przytrzymać palec na danym kafelku i przenieść go we właściwe miejsce.
 3. Kafelek zmienił miejsce.

Grupy kafelków

Kafelki w menu Start można układać w grupy, np. Programy graficzne, Programy do edycji zdjęć itp. Aby utworzyć grupę kafelków i je odpowiednio nazwać należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy oddalającą kafelki grupę (dwie kreseczki)
 2. Wpisz nazwę grupy kafelków
 3. Aby zmiany się zapisały kliknij w dowolne miejsce menu Start.

Comments

comments