Bezpieczne hasło, czyli jakie

W dzisiejszym artykule zastanowimy się co oznacza slogan bezpieczne hasło. Hasło to obecnie najpopularniejsza technika uwierzytelnienia w Internecie. Aby zalogować się do poczty, facebooka, banku… wszędzie wymagane jest hasło. Ale jakie ma być, aby było bezpieczne? Hasło powinno być niebanalne.

Podstawy

Coraz częściej korzystamy z dobrodziejstw Internetu. Wszędzie gdzie założymy konto wymagane jest hasło. Konta tworzymy wszędzie tam gdzie wymagane są informacje na nasz temat, tj. imię, nazwisko, dane teleadresowe czy w szczególnych przypadkach pesel. Ma to sens, aby nikt postronny nie używał naszych danych. Mocne hasło to takie, które będzie niemożliwe do odgadnięcia, a jednocześnie będzie łatwo przez nas do zapamiętania.

Zasady tworzenia hasła

W zależności od systemu należy kierować się następującymi zasadami bezpiecznego tworzenia hasła:

 • Powinno posiadać co najmniej 8 znaków. Każdy dodatkowy znak zwiększa siłę hasła,
 • Należy stosować różne znaki, np. litery, cyfry i znaki specjalne*,
 • Należy używać słów i zwrotów łatwych przez nas do zapamiętania, ale jednocześnie trudnych do odgadnięcia przez osoby trzecie,
 • Nie ujawniamy hasła osobom trzecim,
 • Można zapisać hasło na kartce papieru, w notatniku, ale należy zadbać o bezpieczne przechowywanie tych danych,
 • Regularnie zmieniać hasła,
 • Nie stosować tych samych haseł do wszystkich kont,
 • Nie zapamiętywać haseł na „obcym” komputerze,
 • Nigdy nie podawać haseł w mailach, szczególnie gdy pisze do nas bank. Bank nigdy nie prosi o takie dane w taki sposób,
 • Nie stosować takiego samego hasła jak login,
 • Nie używać samych liter bądź samych cyfr.

* znaki specjalne to: !@#$%^&*(), które można wykonać z przytrzymanym klawiszem Shift, np. Shift + 1 to !

Comments

comments